Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Historie obce > První světová válka

První světová válka

Atentát v Sarajevu 28. června 1914, při němž byl zastřelen následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand D 'Este s chotí, byl záminkou k vzniku největšího válečného konfliktu, jaký lidstvo do té doby poznalo. 

V Mnichu byla oznámena částečná mobilizace mužů do 39 let bubnováním v 8 hodin ráno 26. července 1914. V té době byla valná většina obyvatel na bohoslužbě. Po přečtení vyhlášky nastal pláč a naříkání. Již druhý den bylo připraveno 19 mužů k odchodu rukovat do Jindřichova Hradce a Písku. Pluk s mnichovskými muži byl převelen na srbskou frontu, kde jako jeden z prvních v září 1914 padl Václav Šmejkal. Během roku 1915 proběhlo několik dalších odvodů.

V únoru 1915 byl proveden soupis obilí a vydány lístky na mletí. Byl učiněn soupis osevních ploch, velikost každé parcely a jaké plodiny jsou osety. Po sklizni měl každý majitel odevzdat předepsaný díl. V této situaci bylo velkým neštěstím červnové krupobití, které zničilo většinu úrody. Nastala bída a hlad. Pokud lidé při rekvírování nestačili obilí dobře schovat, nebo ho schovali špatně a myši je zničily, měli se velmi špatně. Mnohému hospodáři nezbylo ani základní osivo na jaro.

Válka však trvala dál. Docházelo k postupným odvodům, z nichž byly ze začátku vyjmuti obecní zastupitelé. Na ně se dostalo až počátkem roku 1916, kdy měl 21 února narukovat i starosta. Ten předal úřad prvnímu radnímu Josefu Šindelářovi, ale na poslední chvíli byl vyreklamován a tak mohl svůj úřad zastávat celou válku. Na polí pracovali pouze ženy, děti a starci. Přes to vše se ale úroda vydařila. Ale v roce 1917, kdy byly všechny zásoby vyčerpány a nebylo možné sehnat ani oděvy, panoval hlad, především ve městech. Takže lidé z měst jezdili na vesnice měnit své prádlo a obleky za potraviny.

Začátkem roku 1918 dostoupila krize vrcholu. Každý byl za kousek černého chleba nebo placku vděčný. Naštěstí v říjnu 1918 válka skončila a již v listopadu se začali první muži vracet z italské fronty. Většina mnichovských přišla roku 1919. Ne všichni se ale vrátili. Někteří padli nebo zemřeli v nemocnici na zranění. Mnoho se jich pak vrátilo s podlomeným zdravím nebo jako invalidé.