Vítá Vás
obec Mnich

Poplatky

31. 12. 2020:

Upozorňuje všechny poplatníky, kteří si nesplnili své povinnosti a nezaplatili poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa ve lhůtě splatnosti, že obdrží do svých schránek UPOMÍNKU.